European Axe

European Axe

Adventure Vehicle International
רכב זה נבנה מאפס על פי דרישתנו בסדנא ( גורדון ) לבניית רכבי מרוץ בקרואטיה. הרכב משמש את "צוות ניר" בתחרויות בין-לאומיות מ 2016.

מפרט טכני

 • רכב נבנה בסדנה בעיירה שנקראת buzet croatia
 • קורות H של דיפנדר +צנרת סקדיול
 • מנוע LS1 300 כ"ס
 • גיר 400 RACING
 • יחסי העברה 5.13
 • כננת מרכזית מכנית PTO עם 70 מטר כבל
 • כננת קידמית חשמלית רגילה
 • כננת אחורית שעובדת עם דיסק ברקס ומחוברת למשאבת בלם במצב חופשי
 • בוכנת הגה 2.5" עים היגוי קצר.
 • רדיאטור אחורי
 • מרווח גחון עקב הפורטלים מעל 60 ס"מ
 • תיבת העברה יחודית . הגוף של התיבה הינו טויוטה פטרול
 • צמיגים 37" גאנטים 17"
 • סרנים פורטלים 303 c של וולוו של רכב יונימוג
האירופאי האירופאי

סרטונים